Viktigast av allt är säkerheten – Därför är vi arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 45001!

 

Transportbranschen är en av de branscher som är absolut mest drabbade av arbetsmiljöolyckor och olyckstillbud. Ofta arbetar vi dessutom nära eller tillsammans med andra branscher och sektorer som också är frekvent drabbade av arbetsmiljöolyckor och olyckstillbud såsom t ex byggbranschen och industrin. För att ändra på detta och minska antalet olyckor likväl som allvarliga tillbud är det därför oerhört viktigt att vi alla slår vakt om ett högt säkerhetstänk i alla moment av vårt arbete och att vi ser risken för att en olycka ska hända innan den faktiskt inträffar. Detta kan vi bara åstad­komma genom att alltid sätta säkerheten i första rummet och hela tiden vara vaksamma på olycks­risker. I Flexilast arbetar vi därför ständigt med att inventera, bedöma och förebygga risken för olyckor och sjukdomar som kan undvikas genom ett systematiskt och bra arbetsmiljöarbete.

Drivna av våra ambitioner kring ett rigoröst säkerhetstänkande och ett bra systematiskt arbetsmiljö­arbete i hela vår organisation har vi valt att arbetsmiljö­certifiera vår verksamhet enligt ISO 45001. På så sätt förbättras, granskas och kvalitetssäkras vårt arbetsmiljöarbete ytterligare så att såväl vår egen personal, våra anslutna åkerier och deras personal som kunder, leverantörer och den stora allmänheten ska kunna känna sig ännu säkrare i vår närhet.

Viktigast av allt är säkerheten och att alla kommer hem friska och oskadda från sitt arbete!

Henrik Anderson
VD Flexilast Ek. för.

Certifikat ISO 45001