Tjänster

Företag & kommun

Att vi har så stort spann gör att vi kan åta oss projekt av de mest varierande slag, allt från att lyfta på och av arbetsbodar till att lyfta takpannor vid omläggning av tak. Vi har också flera bilar som är specialutrustade för att klara allt från trädfällning till att borra hål i marken för stolpsättning.

I detta affärsområde ingår också cirka 70 tipp- och anläggningsbilar. Vi är bland annat en stor transportör av asfalt. Våra åkare har stor kunskap om hur detta skall utföras och den flexibilitet som krävs för att ge ett bra resultat.

Vintertid har vi ett 20-tal bilar igång som sköter snöröjning och saltning av vägar i mellersta Skåne. Sommartid så sköter vi underhåll på grusvägar, att sprida grus på en grusväg kräver kunskap och den har vi.

Vi är delägare i Skåne Grus och har därmed möjlighet att sälja ett flak med grus eller makadam till fast pris. Våra tjänster är efterfrågade och vid till exempel vägbyggen kan vi erbjuda både tippbil
eller växelflaksbil, beroende på förutsättningarna. Om du bara behöver mindre mängd material så kan vi leverera våra materialsorter i storsäck.

Vi verkar i en bransch med snabba svängningar och spridda behov där vi har ett stort kontaktnät för att klara av topparna och är flexibla i vårt tänk för att hitta lösningarna.

Med våra fjärrbilar och distributionsbilar kör vi alla typer av gods åt kunder inom hela Sverige. Att vi kör godset direkt från avsändaren till slutkunden – utan omlastning – innebär betydligt mindre risk för skadat gods och reklamationer, samt snabbare leveranser.

Vår breda fordonsflotta och flexibilitet innebär också att vi med kort varsel kan åta oss akuttransporter med distributionsbilar som har upp till 18 pallplatser, oavsett om det är inom Sverige eller till en destination någonstans i Europa.

Vi är flexibla och tänker om snabbt i planeringen för att serva våra kunder. Vi är engagerade och arbetar ständigt på att utveckla relationen till våra kunder. Vi gör allt vi kan för att lösa våra kunders problem och önskemål. Målsättningen är att arbeta så optimalt som möjligt för att hitta den bästa lösningen.

Skåne är Sveriges kornbod och här finns halva Sveriges livsmedelsindustri. Vi transporterar allt från råvara till färdig produkt. I vår fordons- och maskinpark finns tippbilar, renslastare och maskiner för att hårdpressa betmassa, så kallade HP-maskiner. Sockerbetan ger oss mest att göra. Under högsäsongen från september till januari har vi ett helhetsåtagande för Nordic Sugar som innefattar tippbilar, rensning, lastning och transport av cirka 4 000 ton betor varje dygn till sockerbruket i Örtofta. Vi transporterar även den kalksten som behövs för produktionen.

I uppdraget ingår också att ta hand om HP-massan, packa in den och transportera till djurhållare.

Under skördeperioden kör vi spannmål direkt från fältkanten till fabrikerna, eller till deras mellanlager.

Här är flexibilitet och engagemang definitivt nyckelord eftersom vi måste anpassa oss efter hur skörden blir. Goda skördeår kräver fler bilar och högre tempo. Här kan det vara väldigt tvära kast som vi måste parera.

Livsmedel som socker, sockerlösningar, sirap och flytande jäst, transporterar vi både som löst och som paketeret gods. Våra tank och bulkbilar kör produkterna direkt till fabrikernas produktion, medan det som paketeras går med våra fjärr- och distributionsbilar som är godkända för livsmedelstransporter. Slutkunderna är bagerier, godistillverkare, läskedryckstillverkare med flera.

Av naturliga skäl omgärdas livsmedelstransporter av rigorösa hygienregler och tankarna måste diskas noggrant efter varje körning. Planeringen är därför viktig.

Slutkunderna försöker hålla nere sitt lager så mycket det går, vilket innebär att vi får vara beredda på att det kan komma transportbeställningar både kvällar och helger.

I vår fordonsflotta finns cirka 35 kranbilar, utrustade med kranar från 3 till 95 tonmeter.

Specialtransporter innebär att vi flyttar stora maskiner, silos, stenkrossverk, eller vad som helst som är tungt, brett, högt eller långt. Vi tar ansvar för hela transporten. Om det är inom Sverige eller utomlands spelar ingen roll. Specialtransporter kräver som regel dispenser, olika tillstånd och en vägtransportledare. Alla specialtransporter går inte med bil, det kan likaväl vara att vi ska transportera specialutrustning till Kanada i containrar med båt.

Genom vårt helägda dotterbolag EGM Maskin AB åtar vi oss i princip alla entreprenaduppdrag som kräver maskin och förare. Det kan handla om ett vägbygge, att anlägga en trädgård, gräva för kabelarbeten och mycket annat. Vi har en maskinpark med tretton grävmaskiner och hjullastare i varierande storlek som vi hyr ut med förare till olika entreprenadprojekt. Utöver dessa har våra medlemsföretag ytterligare ett tiotal maskiner vi kan ställa upp med.

Vi har entreprenadmaskiner från 8 till 45 ton, vilket gör att vi klarar både små och stora uppdrag. Vi vill också poängtera att alla våra maskinförare är kända för att vara väldigt duktiga och hanterar de flesta situationer.

Med över 500 containrar och lastväxlarflak har vi blivit en betydande aktör inom avfallshantering och är bland annat transportör åt återvinningsföretaget Stena. Det här är samtidigt ett område som vi ser stora möjligheter att utveckla.

Vi kan erbjuda bortforsling av avfall med lastväxlarflak, container eller storsäck beroende på mängd. Vi kan även erbjuda utkörning, i 5 kbm och 10 kbm, av vatten, till både brunnar och pooler. Detta körs ut av våra lastväxlarbilar.

Ofta är det snabba uppdrag där företag som håller på att rensa ut omgående behöver ett flak eller container. Det är en spännande utmaning för oss att få ihop våra fasta uppdrag med de som ringer och snabbt vill ha en transport.

Målsättningen är att inga kunder ska behöva stå och vänta på oss, vårt engagemang gör att vi lyckas för det mesta.

Skolor, hyreshus eller vanliga villor. Oavsett vilken modultyp vi pratar om är det inga problem för oss att transportera dessa med våra specialfordon tillsammans med vägtransportledare när så behövs. Vi flyttar moduler som är upp till 19,5 meter långa och det är med stor stolthet vi kan säga att vi faktiskt är störst i Sverige på just modultransporter.

Många modultransporter går från Sverige och ut i Europa. Då krävs att transportledare kan vilka lagar och regler som gäller i länderna där ekipaget ska rulla fram.
Ofta blir det omlastning och då ska vi lösa det med följebilar genom olika länder. Om vi ska igenom Europa måste vi samordna det med vägtransportledare som tar över från land till land.

Att samordna logistiken och få alla tillstånd att falla på plats är en stor utmaning men med vår flexibla flotta löser vi det.

Vår terminal i Eslöv har en yta på 7 500 kvm, merparten isolerad. Här finns 7 000 pallplatser för både mellanlagring och färdiglagring av såväl livsmedelsprodukter som industriprodukter. Här sker också omlastning och bland annat DHL köper in dessa tjänster från oss.

För vår terminalpersonal är ordning och reda en självklarhet.

Vi ser till att rätt gods alltid hamnar på rätt bil. Vi lossar, lastar och ser till att föra in allt gods i systemet så att vi vet var det finns. Vi tipsar även chaufförerna om hur de förankrar godset på ett säkert sätt för att undvika transportskador.

I vårt tjänsteutbud ingår också totallösningar genom att plocka ihop leveranser från olika leverantörer till en färdig order som transporteras komplett till slutkunden. Det kan till exempel handla om leverans av ett färdigt kök där komponenterna kommer från olika leverantörer.

​Utöver terminalen i Eslöv finns också markytor för uthyrning och uppställning.

I Eslöv 90 000 kvm, i Hässleholm 40 000 kvm och i Hörby 16 500 kvm.

Dessutom har vi nyligen öppnat ett modullogistikcenter i Nykvarn. Här finns möjlighet till uppställning av moduler eller andra produkter som tål att stå ute.

Vi har c:a 9 000 kvm till förfogande.

Tilläggstjänster

Var med och ta steget mot en hållbar värld tillsammans med oss!
För att reducera utsläppen av CO2 har Flexilast lanserat ett ”EKO-tillägg” som innebär att du som kund kan välja att köpa en förnyelsebar och klimatsmart transport genom ett mindre pristillägg. På så sätt kan du som har rigorösa klimat­ambitioner dra ditt strå till stacken och samtidigt både spetsa till och nå upp till ditt företags miljömål!

Så här enkelt fungerar det!
Vi på Flexilast köper bara in drivmedel med en hög inblandning av ett fossilfritt och förnyelsebart bränsle såsom HVO eller RME till våra drivmedelsanläggningar. Vår ambition är dock att öka denna andel successivt med målsätt­ningen att komma upp till minst 50% fossilfritt och förnyelsebart bränsle i våra tankar.

Om du köper ett EKO-tillägg i samband med att du bokar en transport hos oss går detta oavkortat till att reducera prisskillnaden mellan det fossil­fria bränslet och konventionell diesel varvid vi istället köper in motsvarande mängd fossilfritt drivmedel. På så sätt ökar an­delen fossilfritt bränsle i våra tankar samtidigt som du förverkligar dina klimatambitioner och minskar ditt företags CO2-utsläpp! Har du stora flöden med hela laster, kan vi i de flesta fall tanka lastbilen med fossilfritt bränsle innan transporten utförs så att du kan känna dig säker på att just din transport utförs med förnyelsebart bränsle.

Vad kostar det att bli fossilfri?
Liksom priset på den fossila dieseln varierar över tiden, varierar även priset på fossilfria och för­nyelse­bara alternativ. Det aktuella EKO-tillägget är därför ett rörligt påslag som läggs ovanpå det totala priset för transporten. Om du har avtalat om ett rörligt drivmedelstillägg med Flexilast och väljer att köpa ett EKO-tillägg för fossilfria transporter, beräknas priset för EKO-tillägget på priset för transporten inklusive drivmedelstillägg (DMT). Liksom drivmedels­tillägget hittar du alltid det aktuella EKO-tillägget på vår hemsida. EKO-tillägget är ett procentpåslag så du kan därmed hålla dig uppdaterad och själv räkna ut pristillägget för just din transport. Eller slå oss en signal så berättar vi gärna vad du får betala för en klimatsmart transport – och kanske också ett renare samvete – just idag!

Läs mer här om vanliga frågor rörande EKO-tillägg.

Övriga tjänster

Som extra service till våra kunder har vi fyra egna dieselanläggningar med diesel och AdBlue samt en anläggning med HVO. Dessa är placerade i Eslöv, Hässleholm, Hörby och Höör. Ansök om ett diesel- och HVO-kort genom oss så kan du tanka på våra anläggningar.

Ansök om dieselkort för privatpersoner

Ansök om dieselkort för företag

I Eslöv och Hörby har vi miljögodkända manuella tvättanläggningar som är dimensionerade för lastbilar. Tvättanläggningen i Eslöv är en inomhushall medan Hörby har en spolplatta utomhus. Anläggningen i Eslöv erbjuder utöver högtryck med kallvatten även högtryck med hetvatten samt avfettning. Ni debiteras för den tid pumpen är igång, smidigt och bekvämt.

Privatpersoner

Göra om i trädgården?

Om du vill göra om uppfarten, så ny gräsmatta, plantera buskar eller behöver sandlådesand till sandlådan så hjälper vi dig med vad du behöver.

  • För att uppfarten skall bli bra så är det viktigt med vad som finns under plattorna eller asfalten. En bra underbyggnad är viktigt för att bra slutresultat.
  • Det är inte bara jord under en gräsmatta utan även lite grus. Vi ger dig råd om vad du behöver.
  • Till buskar och plantor är det viktig att välja lämplig jord, vi har rätt sortiment. Det är framförallt om du har behov av större mängder.

 

Vi kör vi ut det med både tippbil eller kranbil beroende på om du vill ha det tippat på uppfarten eller utsatt i en säck med c:a 800 kg.

I flyttankar?

Vi har kompetensen, tänk på följande:

  • Börja med att packa allt så säkert som möjligt.
  • Packa så mycket som möjlig i flyttkartonger och märk det väl. En bra förberedelse spar tid och  vi sätta kartongerna i rätt rum från början. Kartonger som innehåller extra ömtåligt gods och som är extra känsliga vid flytten markeras särskilt.
  • När allt är packat och klart så lastar vi det på en av Flexilasts bilar och transporterar det till den nya adressen.
  • När vi är framme med flyttlasset så är det bra om ni gjort en enkel skiss över bostaden. Så vi kan bära in det på rätt ställe direkt.