Om

Flexilast

 

Flexilast är ett transportföretag med ett brett utbud av transport-, maskin- och logistik­tjänster och därtill hörande kringtjänster såsom lagring och tredjepartslogistik. Vår transportverksamhet är den dominerande verksamheten i företaget och bedrivs i hela Sverige och i viss utsträckning även gränsöverskridande. Den huvudsakliga verksamheten är dock förlagd till södra Sverige med tyngdpunkt på Skåne.

Klicka här för att bläddra i vår företagspresentation.

Våra affärsområden

Flexilasts verksamhet är uppdelad i sex affärsområden som vänder sig till olika segment av transport-, maskin- och logistikmarknaden. Dessa är:

  • Bygg & entreprenad
  • Industri & handel
  • Jordbruk & livsmedel
  • Kran & special
  • Maskin
  • Miljö
  • Modul
  • Terminal & markytor

 

Våra kunder

Flexilast har drygt 3 000 kunder alltifrån privatpersoner och enmansföretag till stora internationella koncerner med verksamhet i olika branscher. I centrum för allt vi gör i Flexilast står kunden och kundens speciella önskemål kring utförande och kvalitet kombinerat med en tilltalande prisbild. Vi söker alltid den bästa och mest prisvärda lösningen för våra kunder och vi engagerar oss aktivt för att alltid uppnå största möjliga kundnytta och belåtenhet kring utförandet av våra tjänster.

 

Våra medarbetare

Tillsammans med våra anslutna åkeriföretag sysselsätter Flexilast c:a 300 personer som med sina erfarenheter och sin samlade kompetens utgör själva förutsättningen för verksamheten. Omsorgsfulla rekryteringar liksom en ständigt pågående kompetensutveckling har för vår del varit vägen till våra framgångar. Vi har svetsat ihop det bästa teamet för att möta svåra uppgifter och tuffa utmaningar som kräver kompetenta och engagerade medarbetare och ett mycket bra lagarbete för att lyckas.

 

Våra ägare

Flexilast är en ekonomisk förening som ägs och drivs av Flexilasts delägare. Dessa är c:a 100 engagerade och kompetenta entreprenörer som via sina företag aktivt verkar i Flexilasts unika anda. De flesta delägarna i Flexilast driver sina rörelser som familjeföretag och utför med tradition och stolthet de transport-, maskin- och logistiktjänster som Flexilast marknadsför. Entre-prenörsandan liksom viljan och förmågan att tillfredsställa våra kunder utgör en vital drivkraft hos våra ägare och bildar därigenom ett fundament för våra prisvärda och väl fungerande transport- och logistiktjänster.

henrik-anderson_flexilast_web

Henrik Anderson,
VD Flexilast Ekonomisk Förening

Kontakta Henrik Anderson

Historik

 

Alltsedan 1933, då Lastbilscentralen Hörby bildades, har vi utvecklat transportlösningar och successivt expanderat. 1942 bildades Lastbilscentralen Eslöv och 1955 bildades Lastbilscentralen Höör. Lastbilscentralen Höör införlivas i Lastbilscentralen Eslöv 1963. Detta var samma år som Bilfrakt Hässleholm skapades. Genom en fusion 1989 uppstod Lastbilcentralen Eslöv Hörby. Den 1 december 2013 bildades Flexilast genom en fusion mellan Lastbilcentralen Eslöv Hörby och Bilfrakt i Hässleholm.

Fakta

Anställda: 49

Omsättning: cirka 600 miljoner kr

Antal andelsägare: 103

Grävmaskiner och lastmaskiner med förare: 13 i helägda dotterbolaget EGM Maskin AB samt cirka 10 hos delägare.

Transportkapacitet: cirka 220 fordon

Terminalyta: 5 900 kvm, varav 5 000 kvm isolerat i Eslöv och 900 kvm i Hässleholm.

Pallplatser på terminal: 7 000

Markytor för uthyrning: 146 500 kvm i Eslöv, Hässleholm och Hörby.

Styrelse

Styrelsen i Flexilast består av en ordförande, sex delägare i föreningen samt två arbetstagarrepresentanter. Styrelseledamöterna väljs på två år av föreningsstämman. Nedanstående ledamöter är valda till styrelsen.

Ordförande

Per Olsson, extern ledamot

Ledamöter

Jerry Ohlsson
Anders Håkanson
Jan Johansson
Jörgen Olsson
Kent Svensson
Ulf Norlin
Anna Sandgren, Arbetstagarrepresentant
Fredrik Nilsson, Arbetstagarrepresentant

Verkställande direktör

Henrik Anderson

Suppleanter

Anders Ekroth
Anders Jönsson
Fredrik Dagsberg
Glenn Andersson
Malin Johansson, Arbetstagarrepresentant