Nyheter

Nya föreskrifter med anledning av Coronavirus

Med anledning av att Folkhälsomyndigheten i onsdags den 1 april publicerade nya ”Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.” vilka i sin helhet kan läsas här, har vi gått igenom det ansvar vi har som arbetsgivare och de möjligheter vi har att organisera såväl …

Läs mer

Information angående Coronaviruset – Covid 19

Flexilast har som arbetsgivare ett samhällsansvar för att minska risken att smittan sprids i Sverige. Vi betonar vikten av god hygien, särskilt handtvätt samt handdesinfektionsmedel. Flexilast har, precis som många andra företag, valt att vidta försiktighetsåtgärder kopplat till coronaviruset och sjukdomen Covid-19. Kortfattat innebär det att Flexilast, inklusive våra dotterbolag, har …

Läs mer