Nya föreskrifter med anledning av Coronavirus

Med anledning av att Folkhälsomyndigheten i onsdags den 1 april publicerade nya ”Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.” vilka i sin helhet kan läsas här, har vi gått igenom det ansvar vi har som arbetsgivare och de möjligheter vi har att organisera såväl arbetsplats som arbete på bästa sätt för att såväl minimera riskerna för smittspridning som att kunna upprätthålla en fungerande verksamhet i det fall vi skulle få flera sjukdomsfall bland vår personal. Förutom de föreskrifter och råd som tidigare har meddelats har vi nu beslutat om följande som gäller fr o m måndag eller så snart det är genomförbart av praktiska skäl:

 

Samtlig personal ska i möjligaste mån arbeta hemifrån.
Förutsättningarna för detta ser lite olika ut såväl för de administrativa funktionerna som för resp. affärsområde. Vi har därför i möte med Gruppcheferna idag uppdragit till dem att organisera detta på bästa möjliga sätt i dialog med resp. grupp. Exempelvis kan man i ett A-O med tre i gruppen dela upp det så att en medarbetare arbetar från kontoret och två hemifrån och veckovis växla mellan vem som arbetar på kontoret. Om så erfordras kan man också välja att två ska arbeta på kontoret och en hemifrån. Man bör dock inte växla vem/vilka som arbetar på kontoret på daglig basis utan istället veckovis om så är möjligt för att undvika att man smittar varandra och att vi därigenom löper större risk att få flera sjuka inom samma A-O.

 

Vi ökar avstånden mellan varandra
För vissa funktioner, t ex inom administration och växel, är det svårare att möjliggöra arbete hemifrån. Vi kommer därför att flytta dessa kollegors arbetsplatser fysiskt så att de inte sitter i samma rum eller nära varandra, för att undvika ett scenarion där de smittar varandra och vi får två eller flera sjuka i samma funktion eller A-O.

 

Vi minimerar alla icke nödvändiga besök på våra kontor
Inte bara ytterdörrar utan även samtliga dörrar mellan chaufförsutrymmen/-ingångar ska fr o m måndag hållas låsta. Fraktsedlar, Transportsedlar och följesedlar som ofta inlämnas fysiskt ska i de fall de över huvud taget behöver lämnas in, istället läggas i våra brevlådor på resp. kontor. Det är således ett ypperligt tillfälle att minimera floran av dokument med uppgifter som istället skulle kunna registreras och förvaras elektroniskt företrädesvis i T5 och via Vehco.

 

Våra gemensamma frukostar ställs tillsvidare in
Samtliga våra mycket trevliga och uppskattade gemensamma frukostar ställs tillsvidare in. I de fall man vill äta något t ex i samband med förmiddagsfika uppmanas man istället själv ta med frukt, yoghurt eller färdigbredda mackor eller vad man önskar.

 

Flytt av gemensamma kök och fikarum
I Eslöv förrättar fr o m måndag Flexilasts personal sina fika- och lunchraster i samlingslokalen i källaren där utrymmet är större och vi därigenom kan sitta glesare och heller inte behöver beblanda oss med andra såsom busschaufförerna, m fl. I köket i anslutning till samlingslokaler kokas kaffe och te. I Hässleholm kokas kaffe och te även fortsättningsvis i köket, men fika- och lunchraster förrättas därefter i konferensrummet där möjligheterna att sitta glesare är större.

 

Ovanstående förhållningsregler kan kanske för någon verka onödigt ambitiösa, men jag ber er alla ödmjukt att respektera dem då det är vår plikt som arbetsgivare att göra allt vi kan för att minimera risken för smittspridning och säkerställa att inte flera (eller i värsta fall samtliga) inom administration eller affärsområden blir sjuka samtidigt.