Information angående Coronaviruset – Covid 19

Flexilast har som arbetsgivare ett samhällsansvar för att minska risken att smittan sprids i Sverige. Vi betonar vikten av god hygien, särskilt handtvätt samt handdesinfektionsmedel.

Flexilast har, precis som många andra företag, valt att vidta försiktighetsåtgärder kopplat till coronaviruset och sjukdomen Covid-19. Kortfattat innebär det att Flexilast, inklusive våra dotterbolag, har beslutat om hemkarantän i 14 dagar för samtlig personal, delägare och chaufförer som besökt områden som Folkhälsomyndigheten anger som riskområden. Viktigt är att fortlöpande uppdatera sig om Folkhälsomyndighetens information.

Förväntan på Flexilast avtalsparter

Flexilast vädjar nu även till underentreprenörer, leverantörer, kunder m fl. som Flexilast samverkar med, att agera på samma sätt som Flexilast.

Flexilast ambition är att vi ska ha en löpande dialog för att gemensamt minimera risken för spridning av coronavirus och begränsa effekterna av det.

Har ni frågor med anledning av ovanstående kontakta någon i ledningen för Flexilast.