Flexilast satsar i Eslöv

Pressmeddelande 2021-07-01

 

Fastigheten Borret 15 i Eslöv.

Vy från Trehäradsvägen. Fastighetens totala yta är c:a 53 000 kvm, varav c:a 9 400 kvm utgör byggnadsyta.

 

Flexilast förvärvar Adapteos fastighet Borret 15 i Eslöv

Flexilast Ek. för. har per den 1 juli 2021 förvärvat fastigheten Borret 15 i Eslöv som tidigare ägdes av Adapteo AB. Adapteo är ett ledande flexibelt fastighetsbolag som bygger, hyr ut och säljer anpassningsbara byggnader för skola, förskola, kontor, vård och hälsa. Adapteo har tidigare bedrivit verksamhet i lokalerna som då i huvudsak använts för reparation och rekonditionering av deras byggnader.

Flexilast kommer i huvudsak att använda lokalerna för att bedriva och utveckla företagets framgångsrika koncept kring lager- och tredjepartslogistik som man också arbetar med i de intilliggande lokalerna på Industrivägen 1 i Eslöv och som utgör en del av Flexilasts verksamhet i Eslöv.

”Det är fantastiskt att vi fått möjlighet att förvärva den här mycket fina och välskötta fastighet från Adapteo, som sedan länge också är en stor och mycket betydelsefull kund till Flexilast” säger Flexilasts vd Henrik Anderson. ”Lokalerna kommer att få nytt liv i vår regi och användas för att utveckla vår lagringsverksamhet och tredjepartslogistik i tätt samarbete med såväl nya som befintliga kunder till Flexilast. Med det nya fastighetsförvärvet besitter vi en kapacitet om över 17 000 kvm lageryta och vi har därmed ett bra fundament för den framtida utvecklingen av våra logistiktjänster”, berättar Henrik Anderson vidare.