Finansiellt

2023- Ett tufft år i en stökig omvärld!

622,5

Koncernens nettoomsättning, MSEK

2,2

Koncernens rörelseresultat, MSEK

56

Antal anställda

Årsredovisning

 

Här kan ni ta del av våra årsredovisningar som styrelsen och verkställande direktören har avgett. Bläddra i den senaste årsredovisningen genom att klicka här.