Finansiellt

2018 i korthet

 

2018 var för Flexilast ett framgångsrikt och bra år för Flexilast! En fortsatt stark konjunktur har bidragit till ett bra utfall i samtliga våra affärsområden och vi konstaterar med tillförsikt att omfattningen av vår transport- och logistikverksamhet expanderat och uppvisar ett bra resultat.

583,0

Koncernens nettoomsättning, MSEK

5 712

Koncernens rörelseresultat, MSEK

49

Antal anställda

Årsredovisning

 

Här kan ni ta del av våra årsredovisningar som styrelsen och verkställande direktören har avgett. Bläddra i den senaste årsredovisningen genom att klicka här.