Finansiellt

2021- Coronaviruset förändrade allt, men Flexilast stod starkt i en mörk tid!

 

612,3

Koncernens nettoomsättning, MSEK

4,200

Koncernens rörelseresultat, MSEK

52

Antal anställda

Årsredovisning

 

Här kan ni ta del av våra årsredovisningar som styrelsen och verkställande direktören har avgett. Bläddra i den senaste årsredovisningen genom att klicka här.