Finansiellt

2019 – Ett lite annorlunda men bra år!

 

Rubriken här ovan antyder att 2019 på många sätt var ett annorlunda år. Året började förhållandevis trögt och det första kvartalet 2019 var bekymmersamt för ett par affärsområden men där vi vid årets slut kunde konstatera att det trots allt blev ett bra år.

561,4

Koncernens nettoomsättning, MSEK

4,540

Koncernens rörelseresultat, MSEK

51

Antal anställda

Årsredovisning

 

Här kan ni ta del av våra årsredovisningar som styrelsen och verkställande direktören har avgett. Bläddra i den senaste årsredovisningen genom att klicka här.