Kameraövervakning

Fastighet

 

Flexilasts fastigheter är kameraövervakade och för att få tillträde till fastigheterna under larmade tider krävs en mobilapp för på- och avlarmning samt att Flexilast har registrerat ditt mobilnummer. Kontakta fastighet@flexilast.se för att bli registrerad eller om du har problem/frågor angående appen.

Klicka på en av ikonerna för att ladda ner appen.

   

Viktigt att tänka på
– Det är funktionen logga in med SMS-kod som ska användas!

– Du ansvarar och handhar din egen av- och pålarmning oavsett om området redan är avlarmat. T.ex. om du loggar in i appen och ser att någon annan redan har larmat av så ska du ändå larma av. Gör man inte detta så riskerar man att bli inlarmad om de andrar larmar på innan den tid som visas i appen.

– Som standard kan man larma av med ett tidsintervall på 15 minuter åt gången. Önskas ett längre tidsintervall så kontakta fastighet@flexilast.se.

 

För att läsa hur appen fungerar klicka här.