Ralf Karlsson

Transportledare/säljare Miljö Kran, Industri & Handel, Maskin +46 451384667 +46 41368267 ralf.karlsson@flexilast.se

Läs mer

Mats Jeppsson

Gruppchef/Säljare Miljö Kran, Industri & Handel, Maskin +46 451384667 +46 41368267 mats.jeppsson@flexilast.se

Läs mer

Joakim Carlsson

Maskinansvarig/Transportledare Maskin +46 41368220 joakim.carlsson@flexilast.se

Läs mer