Elin Wegard

Transportledare/Säljare Jordbruk & Livsmedel +46 41368262 elin.wegard@flexilast.se

Läs mer

Michael Ahlman

Transportledare/Säljare Kran +46 41368264 michael.ahlman@flexilast.se

Läs mer

Mikael Jönsson

Terminalarbetare +46 739103551 mikael.jonsson@flexilast.se

Läs mer

Johan Nordström

Transportledare/Säljare Jordbruk & Livsmedel +46 41368262 johan.nordstrom@flexilast.se

Läs mer

Fredrik Jönsson

Terminalarbetare +46 764950263

Läs mer

Paul Juhl

Terminalarbetare +46 720857612

Läs mer

Camilla Mitkiewicz

Transportledare/Säljare Special +46 451384669 camilla.mitkiewicz@flexilast.se

Läs mer

Jesper Persson

Terminalarbetare +46 41368266 jesper.persson@flexilast.se

Läs mer

Linda Gernberg

Fakturering & Receptionist +46 41368200 linda.gernberg@flexilast.se

Läs mer