Linda Gernberg

Fakturering & Receptionist +46 41368200 linda.gernberg@flexilast.se

Läs mer

Sebastian Lundström

Transportledare/Säljare Kran +46 41368264 sebastian.lundstrom@flexilast.se

Läs mer

Maths Andersson

Transportledare/Säljare Livsmedel +46 41368265 maths.andersson@flexilast.se

Läs mer