Certifikat & policys

Kvalitet, miljö & arbetsmiljö

 

Flexilast är sedan flera år kvalitetscertifierad enligt SS-ISO 9001, år 1998, miljöcertifierad enligt SS-ISO 14001, år 2000 samt arbetsmiljöcertifierad enligt SS-ISO 45001, år 2020. Detta borgar för att vi kontinuerligt arbetar för att höja kvaliteten på de tjänster som erbjuds. Det innebär också att Flexilast bl.a. arbetar för en god och säker arbetsmiljö och skyddar den yttre miljön genom att använda modern teknik för återvinning och rening.

Flexilast bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt Miljöbalken. Tillståndsplikten avser drivmedelsanläggningarna i Eslöv, Hässleholm, Hörby och Höör samt tvättanläggning i Eslöv.

Införandet av mobil kommunikation har nu visat sig ge stora effektiviseringar av bl.a. orderflödet i Flexilast . Kunder och delägare får tillgång till all orderinformation direkt via kund- eller åkarewebb.

Transportbranschen är en av de branscher som är absolut mest drabbade av arbetsmiljöolyckor olyckstillbud. Ofta arbetar vi dessutom nära eller tillsammans med andra branscher och sektorer som också är frekvent drabbade av arbetsmiljöolyckor och olyckstillbud såsom t ex byggbranschen och industrin. För att ändra på detta och minska antalet olyckor såväl som allvarliga tillbud är det därför oerhört viktigt att vi alla slår vakt om ett högt säkerhetstänk i alla moment av vårt arbete och att vi ser risken för att en olycka ska hända innan den faktiskt inträffar. Detta kan vi bara åstad­komma genom att alltid sätta säkerheten i första rummet och hela tiden vara vaksamma på olycks­risker. I Flexilast arbetar vi därför ständigt med att inventera, bedöma och förebygga risken för olyckor och sjukdomar som kan undvikas genom ett systematiskt och bra arbetsmiljöarbete.

Drivna av våra ambitioner kring ett rigoröst säkerhetstänkande och ett bra systematiskt arbetsmiljö­arbete i hela vår organisation har vi valt att arbetsmiljö­certifiera vår verksamhet enligt ISO 45001. På så sätt förbättras, granskas och kvalitetssäkras vårt arbetsmiljöarbete ytterligare så att såväl vår egen personal, våra anslutna åkerier och deras personal som kunder, leverantörer och den stora allmänheten ska kunna känna sig ännu säkrare i vår närhet.

Viktigast av allt är säkerheten och att alla kommer hem friska och oskadda från sitt arbete!

Tack vare våra interna och externa revisioner så kan Flexilast hela tiden kan höja kvaliteten samt förbättra miljöprestandan.

Den 25 maj 2018 kommer den nya dataskyddsförordningen GDPR att ersätta den svenska personuppgiftslagen PUL.

Det är viktigt för oss på Flexilast att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi informerar härmed om hur vi behandlar och delar med oss av den information som vi har om dig.

Genom att ingå avtal/överenskommelse med Flexilast och för att kreditförsäljning ska råda, samtycker kunden till att Flexilast samlar in, lagrar, behandlar och använder personuppgifter, dvs. namn, adress, telefonnummer, personnummer, ev. e-mailadress för tjänstens utförande. Även inom administration och planering av Flexilast arbete, såsom upprättande av rapporter och statistik samt marknadsföringsaktiviteter (om inte direktreklamspärr begärts).

Vid offertförfrågan eller beställning av vara eller tjänst inhämtar Flexilast personuppgifter om kreditvärdighet från extern part.

Flexilast behandlar personuppgifterna för att kunna hantera offerter, avtal och beställda tjänster, fakturera och ev kräva ersättning vid utebliven betalning.

Flexilast behandlar personuppgifter för utbildningsdeltagare i syfte att kunna påminna om när giltighetstiden för utbildningar eller tillstånd löper ut.

Flexilast behandlar personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter, t.ex. bokförings- och redovisningskrav.

Flexilast delar viss information med de transportörer (delägare till Flexilast samt inlejda transportörer) som utför tjänster för Flexilast.

Flexilast delar information om fakturor med extern part som ansvarar för leverans av fakturor.

Behörigheter för genomförda utbildningar och tillstånd, registreras hos berörda myndigheter och samarbetsorgan inom utbildningssektorn (t ex Transportstyrelsen, MSB, ID-06, TYA). Flexilast behandlar personuppgifter om utbildningsdeltagare i syfte att ha möjlighet att påminna deltagarna när tillstånd eller utbildningstid löper ut.

I förekommande fall kan Flexilast komma att dela med sig av information till inkassoföretag för indrivning av utebliven betalning och försäkringsbolag vid ev reklamationsärenden.

Vid marknadsföring/kundundersökning eller vid kundevent när kunden medger och lämnar personuppgifter kan Flexilast även komma att kontakta kunden via e-post om inte kunden uttryckligen tackat nej till det.

Ansvariga för behandlingen av personuppgifterna är Flexilast Ek.För org 742000-0403, Box 168, 241 23 ESLÖV.

Lämnas inte samtycke av de uppgifter som Flexilast har sparade enligt information ovan, har du rätt att begära radering av vissa av dina uppgifter. Ni ombedes att meddela Flexilast via email:  info@flexilast.se.