Certifikat & policys

Kvalitet & miljö

 

Flexilast är sedan flera år kvalitetscertifierad enligt SS-EN ISO 9001, år 1998, och miljöcertifierad enligt SS-EN ISO 14001, år 2000. Detta borgar för att vi kontinuerligt arbetar för att höja kvaliteten på de tjänster som erbjuds. Det innebär också att Flexilast bl.a. arbetar för en god och säker arbetsmiljö och skyddar den yttre miljön genom att använda modern teknik för återvinning och rening.

Flexilast bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt Miljöbalken. Tillståndsplikten avser drivmedelsanläggningarna i Eslöv, Hässleholm, Hörby och Höör samt tvättanläggning i Eslöv.

Införandet av mobil kommunikation har nu visat sig ge stora effektiviseringar av bl.a. orderflödet i Flexilast . Kunder och delägare får tillgång till all orderinformation direkt via kund- eller åkarewebb.

Tack vare våra interna och externa revisioner så kan Flexilast hela tiden kan höja kvaliteten samt förbättra miljöprestandan.