Bli fossilfri med Flexilast!

 

Var med och ta steget mot en hållbar värld tillsammans med oss!
För att reducera utsläppen av CO2 har Flexilast lanserat ett ”EKO-tillägg” som innebär att du som kund kan välja att köpa en fossilfri och klimatsmart transport genom ett mindre pristillägg. På så sätt kan du som har rigorösa klimat­ambitioner dra ditt strå till stacken och samtidigt både spetsa till och nå upp till ditt företags miljömål!

Såhär enkelt fungerar det!
Vi på Flexilast köper bara in drivmedel med minst 20% inblandning av ett fossilfritt och förnyelsebart bränsle såsom HVO eller RME till våra drivmedelsanläggningar. Vår ambition är dock att öka denna andel successivt med målsätt­ningen att komma upp till minst 90% fossilfritt och förnyelsebart bränsle i våra tankar. Om du köper ett EKO-tillägg i samband med att du bokar en transport hos oss går detta oavkortat till att reducera prisskillnaden mellan det fossil­fria bränslet och konventionell diesel varvid vi istället köper in motsvarande mängd fossilfritt drivmedel. På så sätt ökar an­delen fossilfritt bränsle i våra tankar samtidigt som du förverkligar ditt företags klimatambitioner! Har du stora flöden med hela laster, kan vi i de flesta fall tanka lastbilen med fossilfritt bränsle innan transporten utförs så att du kan känna dig säker på att just din transport utförs med 100% fossilfritt och förnyelsebart bränsle.

Vad kostar det att bli fossilfri?
Liksom priset på den fossila dieseln varierar över tiden, varierar även priset på fossilfria och för­nyelse­bara alternativ. Det aktuella EKO-tillägget är därför ett rörligt påslag som läggs ovanpå det totala priset för transporten. Om du har avtalat om ett rörligt drivmedelstillägg med Flexilast och väljer att köpa ett EKO-tillägg för fossilfria transporter, beräknas priset för EKO-tillägget på priset för transporten inklusive drivmedelstillägg (DMT). Liksom drivmedels­tillägget hittar du alltid det aktuella EKO-tillägget på vår hemsida. EKO-tillägget är ett procentpåslag så du kan därmed hålla dig uppdaterad och själv räkna ut pristillägget i kronor och ören för just din transport. Eller slå oss en signal så berättar vi gärna vad du får betala för en klimatsmart transport – och kanske också ett renare samvete – just idag!

Läs mer här om vanliga frågor rörande EKO-tillägg.