SVENSKA
SÖK
LOGGA IN
  Om Flexilast  

Om Flexilast
Kort historik
Snabbfakta
Kvalitet & Miljö
Finansiellt
Informationsmaterial
Styrelse
Bli delägare/Sök jobb
Lediga tjänster

"När Lastbilcentralen Eslöv Hörby tillsammans med Bilfrakt i Hässleholm gick samman och bildade Flexilast 2013 innebar det att vi fick en organisation med fler fordon och fler tjänster. Vi har helt enkelt lagt på oss mer muskler och blivit mycket starkare. Det har i sin tur inneburit att vi blivit en komplett leverantör av transport- och entreprenadtjänster. Ni som kunder ska bara behöva vända er till en organisation för att få den hjälp ni behöver. One-stop-shopping som man populärt kallar det i affärssammanhang och i vårt fall innebär det ett närmare samband mellan entreprenadverksamhet och transportverksamhet. Vår organisation har kompetenta medlemsföretag och en näst intill heltäckande fordonsflotta. Det gör att vi kan skräddarsy specifika lösningar för varje behov. Ni som kunder kan räkna med att arbetet utförs professionellt och kostnadseffektivt. Den kapacitet vi skaffat oss innebär också en trygghet, eftersom vi har tillgängliga resurser att sätta in om något oförutsett inträffar. Flexilasts tre kärnvärden engagemang, flexibilitet och tillgänglighet ska inte bara var något som vi skrivit ned. Vi vill bli förknippade med positiva värden och omdömen. Kort och gott vill vi att Flexilast ska vara det självklara förstahandsvalet när ni har behov av transport- eller entreprenadtjänster!"

Henrik Anderson, VD Flexilast Ekonomisk Förening