SVENSKA
SÖK
LOGGA IN
Bygg & EntreprenadMiljöIndustri & HandelModul- & SpecialtransporterMaskinTerminal & MarkytorJordbruk & Livsmedel
Modul- & Specialtransporter

Skolor, hyreshus eller vanliga villor. Oavsett vilken modultyp vi pratar om är det inga problem för oss att transportera dessa med våra specialfordon tillsammans med vägtransportledare när så behövs. Vi flyttar moduler som är upp till 19,5 meter långa och det är med stor stolthet vi kan säga att vi faktiskt är störst i Sverige på just modultransporter. En stor kundgrupp är småhustillverkare. Specialtransporter innebär att vi flyttar stora maskiner, silos, stenkrossverk, eller vad som helst som är tungt, brett, högt eller långt. Vi tar ansvar för hela transporten. Om det är inom Sverige eller utomlands spelar ingen roll.

– Specialtransporter kräver som regel dispenser, olika tillstånd och en vägtransportledare. Alla specialtransporter går inte med bil, det kan likaväl vara att vi ska transportera specialutrustning till Kanada i containrar med båt, berättar transportledaren Maths Andersson.

Många modul- och specialtransporter går från Sverige och ut i Europa. Då krävs att transportledare kan vilka lagar och regler som gäller i länderna där ekipaget ska rulla fram.

– Ofta blir det omlastning och då ska vi lösa det med följebilar genom olika länder. Om vi ska igenom Europa måste vi samordna det med vägtransportledare som tar över från land till land. Att samordna logistiken och få alla tillstånd att falla på plats är en stor utmaning i mitt jobb, säger Henrik Oredsson, transportledare med ansvar för modul- och specialtransporter.