SVENSKA
SÖK
LOGGA IN
Bygg & EntreprenadMiljöIndustri & HandelModul- & SpecialtransporterMaskinTerminal & MarkytorJordbruk & Livsmedel
Maskin

Genom vårt helägda dotterbolag EGM Maskin AB åtar vi oss i princip alla entreprenaduppdrag som kräver maskin och förare. Det kan handla om ett vägbygge, att anlägga en trädgård, gräva för kabelarbeten och mycket annat. Vi har en maskinpark med tretton grävmaskiner och hjullastare i varierande storlek som vi hyr ut med förare till olika entreprenadprojekt. Utöver dessa har våra medlemsföretag ytterligare ett tiotal maskiner vi kan ställa upp med.

– Vi har entreprenadmaskiner från 8 till 45 ton, vilket gör att vi klarar både små och stora uppdrag. Jag vill också poängtera att alla våra maskinförare är väldigt duktiga och hanterar de flesta situationer, säger Christer Karlsson, maskinansvarig inom affärsområdet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakta oss
Maskin