SVENSKA
SÖK
LOGGA IN
Bygg & EntreprenadMiljöIndustri & HandelModul- & SpecialtransporterMaskinTerminal & MarkytorJordbruk & Livsmedel
Jordbruk & Livsmedel

Skåne är Sveriges kornbod och här finns halva Sveriges livsmedelsindustri. Vi transporterar allt från råvara till färdig produkt. I vår fordons- och maskinpark finns tippbilar, rensverk och maskiner för att hårdpressa betmassa, så kallade HP-maskiner. Sockerbetan ger oss mest att göra. Under högsäsongen från september till januari har vi ett helhetsåtagande för Nordic Sugar som innefattar tippbilar, rensning, lastning och transport av cirka 4 000 ton betor varje dygn till sockerbruket i Örtofta. Vi transporterar även den kalksten som behövs för produktionen. I uppdraget ingår också att ta hand om HP-massan, packa in den och transportera till djurhållare.

Under skördeperioden kör vi spannmål direkt från fältkanten till fabrikerna, eller till deras mellanlager.

– Här är flexibilitet och engagemang definitivt nyckelord eftersom vi måste anpassa oss efter hur skörden blir. Goda skördeår kräver fler bilar och högre tempo. Här kan det vara väldigt tvära kast som vi måste parera, säger transportledaren Linda Nordqvist.

Livsmedel som socker, sockerlösningar, sirap och flytande jäst, transporterar vi både som löst och som paketeret gods. Våra tankoch bulkbilar kör produkterna direkt till fabrikernas produktion, medan det som paketeras går med våra fjärr- och distributionsbilar som är godkända för livsmedelstransporter. Slutkunderna är bagerier, godistillverkare, läskedryckstillverkare med flera.

– Av naturliga skäl omgärdas livsmedelstransporter av rigorösa hygienregler och tankarna måste diskas noggrant efter varje körning. Planeringen är därför viktig. Slutkunderna försöker hålla nere sitt lager så mycket det går, vilket innebär att vi får vara beredda på att det kan komma transportbeställningar både kvällar och helger, berättar transportledaren Lars-Olle Nilsson.