SVENSKA
SÖK
LOGGA IN
Bygg & EntreprenadMiljöIndustri & HandelModul- & SpecialtransporterMaskinTerminal & MarkytorJordbruk & Livsmedel
Industri & Handel

Med våra fjärrbilar och distributionsbilar kör vi alla typer av gods åt industri- och handelskunder inom hela Sverige. Att vi kör godset direkt från avsändaren till slutkunden – utan omlastning – innebär betydligt mindre risk för skadat gods och reklamationer, samt snabbare leveranser.

Vår breda fordonsflotta och flexibilitet innebär också att vi med kort varsel kan åta oss akuttransporter med distributionsbilar som har upp till 18 pallplatser, oavsett om det är inom Sverige eller till en destination någonstans i Europa.

Vi är flexibla och tänker om snabbt i planeringen för att serva våra kunder. Vi är engagerade och arbetar ständigt på att utveckla relationen till våra kunder. Vi gör allt vi kan för att lösa våra kunders problem och önskemål. Målsättningen är att arbeta så optimalt som möjligt för att hitta den bästa lösningen.

– All platsyta ska vara fylld under hela transporten, det är alltid målet. Vi måste tänka på miljön, säger Pia Boncina, en av transportledarna.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakta oss
Industri & Handel