SVENSKA
SÖK
LOGGA IN
Bygg & EntreprenadMiljöIndustri & HandelModul- & SpecialtransporterMaskinTerminal & MarkytorJordbruk & Livsmedel
Bygg & Entreprenad

I vår fordonsflotta finns cirka 35 kranbilar, utrustade med kranar från 3 till 95 tonmeter.

– Att vi har så stort spann gör att vi kan åta oss projekt av de mest varierande slag, allt från att lyfta på och av arbetsbodar till att lyfta takpannor vid omläggning av tak. Vi har också flera bilar som är specialutrustade för att klara allt från trädfällning till att borra hål i marken för stolpsättning, informerar transportledaren Bertil Hansson.

I detta affärsområde ingår också cirka 70 tipp- och anläggningsbilar. Vi levererar bland annat asfalt till Sydbeläggningar och Svevia i Skåne. Vi är delägare i Skåne Grus och har därmed möjlighet att sälja ett flak med grus eller makadam till fast pris. Våra tjänster är efterfrågade och vid till exempel vägbyggen kan vi erbjuda både tippbil eller växelflaksbil, beroende på förutsättningarna. Om du bara behöver mindre mängd material så kan vi leverera våra materialsorter i storsäck.

– Vårt affärsområde verkar i en bransch med snabba svängningar där vi har ett stort kontaktnät för att klara av topparna. Kunderna ska aldrig behöva vänta på transporterna, berättar transportledaren Fredrik Nilsson.

Vintertid har vi ett 20-tal bilar igång som sköter snöröjning och saltning av vägar i mellersta Skåne.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakta oss
Bygg & Entreprenad